Contacto 732-961-7836 | 9109491419
 • O Galego
  • O idioma
   O galego é a lingua propia de Galicia e de zonas limítrofes co noso País
   Datos de uso
   O galego ocupa o lugar 160 entre as 5.500 linguas do mundo
   Ligazóns
   Parlamento
   Estatus actual
   O Parlamento de Galicia aprobou en 1983 a lei de Normalización Lingüística
GALICIA do silencio calada ... á forza
Uxío Novoneyra
Volver ao contido