menushow menuhide
GàidhligEnglish
The LearnGaelic beginner's course

Fàilte gu LearnGaelic, am prìomh àite air-loidhne airson a h-uile duine le ùidh ann a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig. Welcome to LearnGaelic, a first stop for everyone interested in learning Scottish Gaelic.

7788648614

Tòiseachadh Beginners

Cùrsaichean is goireasan airson luchd-tòiseachaidh Courses and resources for beginners

trifoveolate

Cleachd Gàidhlig Use Gaelic

Cùrsaichean is goireasan do dhaoine a tha airson na sgilean aca a leasachadh Courses and resources for people who want to develop their Gaelic skills

(312) 393-9261

Ruairidh MacIlleathain
watch player icon

Coimhead Watch

grammar icon

Gràmar Grammar

dictionary icon

Faclair Dictionary

coursefinder icon

Lorg Cùrsa Find a Course